1. Het ontstaan

Vrije Zwemmers Oostende (kortweg VZO) is ontstaan in 1933 en was vnl. een initiatief van Maurice Reynaert samen met enkele andere medeoprichters. De reeds bestaande Oostendse zwemclub ROSC was een club die toen weinig toegankelijk was voor het gewone volk. Vandaar het idee van Maurice Reynaert om een zwemclub op te richten voor het grote publiek, een democratische club. Niet alleen in Oostende werd er een zwemclub opgericht, maar ook in andere steden zoals Nieuwpoort, Antwerpen, Mechelen, Willebroek, Gent, Tienen,... Kenmerkend voor al deze nieuwe clubs was hun uniforme naam: Vrije Zwemmers. Vanwaar die naam komt is niet duidelijk, maar een verwijzing naar de Socialistische Arbeidersbeweging is daar zeker niet vreemd aan. Deze clubs met hun uniforme naam begonnen een onderlinge competitie door tegen elkaar te zwemmen in meetings. Als gevolg hiervan werd er in 1934 een bond opgericht, de AWSB, wat stond voor de Arbeiderswatersportbond van BelgiŽ. De B van BelgiŽ wees vooral op de samenwerking tussen Vlamingen en Walen. In december 2003 werd AWS ontbonden en sloten de Vrije Zwemmers vanaf 2004 zich aan bij FROS (Federatie voor Recreatieve Omnisporten)

2. Het Bosje

Bij de oprichting van de club werd er gezwommen in een vijver in het Maria-Hendrikapark (voor de Oostendenaars het Bosje)van 15 mei tot 15 september. Van een zwembad was er geen sprake, er werd gewoon telkens naar de overkant gezwommen (33m). Later werden de zijkanten afgebakend met een touw voorzien van rood-witte balkjes (later de kleuren van VZO). Verder werden er ook houten platen en beton op de bodem gelegd om op die manier een vloer te simuleren, want door het opwoelende slijk was het water dikwijls ondoorzichtig. Zo werd er verder gezwommen tot in 1963, het jaar van de officiŽle opening van "het openluchtzwembad Maurice Reynaert". Het openluchtzwembad kende naast de sportfunctie, ook een sociale functie. Tal van Oostendenaars leerden er zwemmen, jongeren brachten er uren door samen met vrienden. Zelfs de Oostendse scholen maakten gebruik van het openluchtbad. In 1996 moest het openluchtbad sluiten. Marcel Reynaert, zoon van Maurice heeft verwoede pogingen gedaan om de sluiting tegen te gaan, maar een vergunning werd niet meer afgeleverd.

3. De Thermen en het Stedelijk Zwembad van Oostende

Omdat er in de vijver alleen in de zomer kon gewommen worden (15/05 tot 15/09)werd er bij het Stadsbestuur toelating bekomen om ,gedurende 3 avonden in de week, gedurende de winter, zwemtraining te geven . Deze trainingsavonden gingen door in de toenmalige "Thermen" op dinsdag, donderdag en zaterdag, nog steeds de huidige trainingsavonden. Op 29 mei 1976 vond de opening plaats van het nieuwe zwembadcomplex met openluchtbad. Van dan af gingen de wintertrainingen niet meer door in de Thermen, maar in het Stedelijk Zwembad. In dat jaar werden de zomertrainingen in het openluchtbad M. Reynaert beperkt tot de maanden juli en augustus. Sinds de sluiting van het openluchtzwembad wordt er in de zomer ook getraind in het stedelijk zwembad.

4. VZO bestuurlijk

De eerste voorzitter was Maurice Reynaert. De volgende 2 voorzitters werden uit de politieke middens gehaald. Eerst schepen Lauwereins (SP), daarna schepen Laridon (SP). In 1982 werd Chris Dewaele voorzitter. Chris was toen trainer bij VZO. Van Chris moet ook nog vermeld worden dat hij de eerste trainer was bij de Oostendse waterpoloploeg, die nu deel uitmaakt van de ROSC. Chris nam afscheid als voorzitter in maart 1999. De toenmalige secretaris Marcel Reynaert nam de taken van Chris over. In 2000 werd er een nieuw bestuur samengesteld met Marcel Reynaert als voorzitter.Na het overlijden van Marcel, werd in maart 2005 het huidige bestuur samengesteld. Dit nieuwe bestuur heeft aan Marcel postuum de titel van ere-voorzitter toegekend, wegens de jarenlange inzet voor de Vrije Zwemmers. Marcel was nl. 72 jaar lid. Van 1945 tot 1999 was hij secretaris en van 2000 tot zijn overlijden op 12/02/2005 voorzitter.

2020-08-07

Nieuwe leden terug welkom vanaf januari 2021

 
Copyright ©2021 - Vrije Zwemmers Oostende