Vrije zwemmers oostende

Onze club

Onze missie

Zwemsport voor het gezin

Kwalitatieve zwemsport aanbieden op recreatief en competitie niveau aan een breed publiek.

VZO wil kwalitatieve betaalbare zwemsport aanbieden voor iedereen en in het bijzonder op maat van het gezin. We staan garant voor een gezonde en leuke zwemsport voor jong en oud. Belangrijke pijler bij ons is dat we dit doen in een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer waar het welzijn voorop staat. 

VZO-groepsfoto-.jpg
IMG_0175-scaled.jpg

vrije zwemmers oostende

Algemene doelstellingen

  1. Het aanleren van de 4 zwemstijlen.
  2. Het aanleren van starten en keerpunten in alle zwemstijlen.
  3. Progressieve training voor competitiezwemmers.
  4. Aangepaste trainingen voor niet competitie zwemmers van alle leeftijden.
  5. Kind-Ouderzwemmen promoten (zwemmen op gelijke uren)

Vrije zwemmers oostende

Het ontstaan

Vrije Zwemmers Oostende (kortweg VZO) is ontstaan in 1933 en was vnl. een initiatief van Maurice Reynaert samen met enkele andere medeoprichters. De reeds bestaande Oostendse zwemclub ROSC was een club die toen weinig toegankelijk was voor het gewone volk. Vandaar het idee van Maurice Reynaert om een zwemclub op te richten voor het grote publiek, een democratische club. Niet alleen in Oostende werd er een zwemclub opgericht, maar ook in andere steden zoals Nieuwpoort, Antwerpen, Mechelen, Willebroek, Gent, Tienen,… Kenmerkend voor al deze nieuwe clubs was hun uniforme naam: Vrije Zwemmers. Vanwaar die naam komt is niet duidelijk, maar een verwijzing naar de Socialistische Arbeidersbeweging is daar zeker niet vreemd aan. Deze clubs met hun uniforme naam begonnen een onderlinge competitie door tegen elkaar te zwemmen in meetings. Als gevolg hiervan werd er in 1934 een bond opgericht, de AWSB, wat stond voor de Arbeiderswatersportbond van België. De B van België wees vooral op de samenwerking tussen Vlamingen en Walen. In december 2003 werd AWS ontbonden en sloten de Vrije Zwemmers vanaf 2004 zich aan bij FROS (Federatie voor Recreatieve Omnisporten)

Vrije zwemmers oostende

Het Bosje

Bij de oprichting van de club werd er gezwommen in een vijver in het Maria-Hendrikapark (voor de Oostendenaars het Bosje)van 15 mei tot 15 september. Van een zwembad was er geen sprake, er werd gewoon telkens naar de overkant gezwommen (33m). Later werden de zijkanten afgebakend met een touw voorzien van rood-witte balkjes (later de kleuren van VZO). Verder werden er ook houten platen en beton op de bodem gelegd om op die manier een vloer te simuleren, want door het opwoelende slijk was het water dikwijls ondoorzichtig. Zo werd er verder gezwommen tot in 1963, het jaar van de officiële opening van “het openluchtzwembad Maurice Reynaert”. Het openluchtzwembad kende naast de sportfunctie, ook een sociale functie. Tal van Oostendenaars leerden er zwemmen, jongeren brachten er uren door samen met vrienden. Zelfs de Oostendse scholen maakten gebruik van het openluchtbad. In 1996 moest het openluchtbad sluiten. Marcel Reynaert, zoon van Maurice heeft verwoede pogingen gedaan om de sluiting tegen te gaan, maar een vergunning werd niet meer afgeleverd.

Vrije zwemmers oostende

De Thermen en het Stedelijk Zwembad van Oostende

Omdat er in de vijver alleen in de zomer kon gezwommen worden (15/05 tot 15/09) werd er bij het Stadsbestuur toelating bekomen om, gedurende 3 avonden in de week, gedurende de winter, zwemtraining te geven. Deze trainingsavonden gingen door in de toenmalige “Thermen” op dinsdag, donderdag en zaterdag, nog steeds de huidige trainingsavonden. Op 29 mei 1976 vond de opening plaats van het nieuwe zwembadcomplex met openluchtbad. Van dan af gingen de wintertrainingen niet meer door in de Thermen, maar in het Stedelijk Zwembad. In dat jaar werden de zomertrainingen in het openluchtbad M. Reynaert beperkt tot de maanden juli en augustus. Sinds de sluiting van het openluchtzwembad wordt er in de zomer ook getraind in het stedelijk zwembad.

Vrije zwemmers oostende

VZO bestuurlijk

De eerste voorzitter was Maurice Reynaert. De volgende 2 voorzitters werden uit de politieke middens gehaald. Eerst schepen Lauwereins (SP), daarna schepen Laridon (SP). In 1982 werd Chris Dewaele voorzitter. Chris was toen trainer bij VZO. Van Chris moet ook nog vermeld worden dat hij de eerste trainer was bij de Oostendse waterpoloploeg, die nu deel uitmaakt van de ROSC. Chris nam afscheid als voorzitter in maart 1999. De toenmalige secretaris Marcel Reynaert nam de taken van Chris over. In 2000 werd er een nieuw bestuur samengesteld met Marcel Reynaert als voorzitter. Na het overlijden van Marcel, werd in maart 2005 het huidige bestuur samengesteld. Dit nieuwe bestuur heeft aan Marcel postuum de titel van ere-voorzitter toegekend, wegens de jarenlange inzet voor de Vrije Zwemmers. Marcel was nl. 72 jaar lid. Van 1945 tot 1999 was hij secretaris en van 2000 tot zijn overlijden op 12/02/2005 voorzitter.

Dit zijn de leden

Van ons bestuur

Voorzitter

Freddy Marlein

Tel.: 059 80 00 63
Gsm.: 0475 81 84 34
freddymarlein@skynet.be

Penningmeester

Elke Deschepper

Tel.: x
Gsm.: 0479 44 44 60
elke_deschepper@hotmail.com

Secretaris trainer

Loncke Stijn

Tel.: 051 43 68 66
Gsm.: 0486 53 59 01
   stijn.loncke@ppwest.be

Bestuurslid

Rita Vanpraet

Tel.: 059 80 00 63
Gsm.: x
rita.vanpraet@gmail.com